حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

Last Articles
فن پشت بامی چیست؟
یونیت آشپزخانه ای (Kitchen exhaust fan)
فن کانالی (Duct Fan)
تهویه مطبوع چیست؟
تفاوت سیستم وی آر اف و داکت اسپلیت

Four-way Cassette

This post is also available in: English

Four-way Cassette

پمپ تخلیه آب داخلی

لوله دیجیتال تمام محتویات را نمایش می دهد: دمای داخلی ، دمای تنظیم ، حالت عملکرد ، و غیره.

مصرف هوای تازه

ایجاد هوای تازه و سالم

جعبه برقی بهینه شده

نگهداری آسان

طراحی فوق العاده باریک

با 250 میلی متر ارتفاع ، فضای نصب کمتری اشغال می کند.

عملکرد بی صدا

 

نمایش دیجیتال لوله

لوله دیجیتال تمام محتویات را نمایش می دهد: دمای داخلی ، دمای تنظیم ، حالت عملکرد و غیره

قابلیت انتخاب موتور

قابلیت انتخاب موتورهای AC و DC را داراست.


فیلتر محصولات
Products Filter
Four-way cassette

Four-way cassette - AC

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد Model Nameنام مدلقیمتفرکانس برق (Hz)نوع فاز برق (ph)ولتاژ برق (V)قدرت اسمی (W)میزان جریان هوا ( m3/h )سطح صدا خارجی (dB(A))زهکشی قطر لولهقطر لوله سمت گازقطر لوله سمت مایعنوع مبرداندازه استافینگ 40h/40/20نوع فن موتوروزن ناخالص (body)وزن ناخالص (panel)وزن خالص (body)وزن خالص (panel)ابعاد خالص (body)ابعاد خالص (panel)ابعاد بسته بندی (body)ابعاد بسته بندی (panel)ظرفیت سرمایش (KW)ظرفیت گرمایش (kw)نمودار قیمتثبت سفارش
8472
DCA-H071S
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
50
تک فاز
220-240
100
1250/1040/910
38/34/30
DN20(R3/4)
5/8 inch
(3/8) 9.52
R140a
78/168/184(unit)
AC
27/34 (kg)
5/7
27/34 (kg)
5/7
835x835x250
950x950x55
910x910x310
100×1000×1000
7.1
8
00/04/06-10:04
8410
DCA-H080S
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
50
تک فاز
220-240
100
1250/1040/910
38/34/30
DN20(R3/4)
5/8 inch
(3/8) 9.52
R140a
78/168/184(unit)
AC
27/34 (kg)
5/7
27/34 (kg)
5/7
-
950x950x55
910x910x310
100×1000×1000
8
10.0
00/04/06-10:04
8470
DCA-H090S
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
50
تک فاز
220-240
176
1500/1200/1050
41/37/34
DN20(R3/4)
5/8 inch
(3/8) 9.52
R140a
78/168/184(unit)
AC
28/35 (kg)
5/7
28/35 (kg)
5/7
835x835x250
950x950x55
910x910x310
100×1000×1000
9.0
11.0
00/04/06-10:04
8467
DCA-H100S
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
50
تک فاز
220-240
176
1500/1200/1050
41/37/34
DN20(R3/4)
5/8 inch
(3/8) 9.52
R140a
78/168/184(unit)
AC
28/35 (kg)
5/7
28/35 (kg)
5/7
835x835x250
650x650x55
-
100×1000×1000
10
12.0
00/04/06-10:04
8465
DCA-H112S
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
50
تک فاز
220-240
200
1800/1440/1260
41/38/35
DN20(R3/4)
5/8 inch
(3/8) 9.52
R140a
68/150/170 (unit)
AC
30/37 (kg)
5/7
30/37 (kg)
5/7
835x835x290
950x950x55
910x910x350
100×1000×1000
11.2
12.8
00/04/06-10:04
8463
DCA-H125S
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
50
تک فاز
220-240
200
1800/1440/1260
41/38/35
DN20(R3/4)
5/8 inch
(3/8) 9.52
R140a
68/150/170 (unit)
AC
30/37 (kg)
5/7
30/37 (kg)
5/7
835x835x290
950x950x55
910x910x350
100×1000×1000
12.5
13.3
00/04/06-11:04
8461
DCA-H140S
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
50
تک فاز
220-240
200
1800/1440/1260
41/38/35
DN20(R3/4)
5/8 inch
(3/8) 9.52
R140a
68/150/170 (unit)
AC
30/37 (kg)
5/7
30/37 (kg)
5/7
835x835x290
950x950x55
910x910x310
100×1000×1000
14
15.0
00/04/06-11:04
Four-way cassette

Four-way cassette - DC

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد Model Nameنام مدلقیمتمیزان جریان هوا ( m3/h )سطح صدا خارجی (dB(A))زهکشی قطر لولهقطر لوله سمت گازقطر لوله سمت مایعنوع مبرداندازه استافینگ 40h/40/20نوع فن موتوروزن ناخالص (body)وزن ناخالص (panel)وزن خالص (body)وزن خالص (panel)ابعاد خالص (body)ابعاد خالص (panel)ابعاد بسته بندی (body)ابعاد بسته بندی (panel)ظرفیت سرمایش (KW)ظرفیت گرمایش (kw)فرکانس برق (Hz)نوع فاز برق (ph)ولتاژ برق (V)قدرت اسمی (W)نمودار قیمتثبت سفارش
8458
DCA-H028SX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
700/600/530
45/41/35
DN20(R3/4)
(1/2)12.7
(1/4)6.35
R140a
140/312/354 (unit)
DC
19/21
3/5
19/21(kg)
3/5
570x630x260
650x650x55
650x710x290
80×710×710
2.8
3.0
50/60
تک فاز
220-240
33.5
00/04/06-03:04
8454
DCA-H036SX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
700/600/530
45/41/35
DN20(R3/4)
(1/2)12.7
(1/4)6.35
R140a
140/312/354 (unit)
DC
19/21
3/5
19/21(kg)
3/5
570x630x260
650x650x55
650x710x290
80×710×710
3.6
4.3
50/60
تک فاز
220-240
33.5
00/04/06-11:04
8452
DCA-H045SX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
700/600/530
45/41/35
DN20(R3/4)
(1/2)12.7
(1/4)6.35
R140a
140/312/354 (unit)
DC
19/21
3/5
19/21(kg)
3/5
570x630x260
650x650x55
650x710x290
80×710×710
4.5
5.0
50/60
تک فاز
220-240
33.5
00/04/06-11:04
8419
DCA-H056SX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
700/600/530
45/41/35
DN20(R3/4)
12.7 (1/2) inch
6.35(1/4) inch
R140a
140/312/354 (unit)
DC
19/21
3/5
19/21(kg)
3/5
570x630x260
650x650x55
650x710x290
80×710×710
5.6
6.0
50/60
تک فاز
220-240
33.5
00/04/06-11:04
8416
DCA-H071SX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
1250/1040/910
38/34/30
DN20(R3/4)
5/8 inch
(3/8) 9.52
R140a
78/168/184(unit)
DC
24/29
5/7
24/29(kg)
5/7
835x835x250
950x950x55
910x910x310
100×1000×1000
7.1
8
50/60
تک فاز
220-240
40
00/04/06-10:04
8403
DCA-H080SX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
1250/1040/910
38/34/30
DN20(R3/4)
5/8 inch
(3/8) 9.52
R140a
78/168/184(unit)
DC
24/29
5/7
24/29(kg)
5/7
835x835x250
950x950x55
910x910x310
100×1000×1000
8
10.0
50/60
تک فاز
220-240
40
00/04/06-10:04
8536
DCA-H090SX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
1500/1200/1050
43/39/30
DN20(R3/4)
5/8 inch
(3/8) 9.52
R140a
78/168/184(unit)
DC
25/30(kg)
5/7
25/30(kg)
5/7
835x835x250
950x950x55
910x910x310
100×1000×1000
9.0
11.0
50/60
تک فاز
220-240
65
00/04/06-10:04
8362
DCA-H100SX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
1500/1200/1050
43/39/30
DN20(R3/4)
5/8 inch
(3/8) 9.52
R140a
78/168/184(unit)
DC
-
-
-
-
835x835x250
950x950x55
910x910x310
100×1000×1000
10
12.0
50/60
تک فاز
220-240
65
00/04/06-10:04
8359
DCA-H112SX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
1800/1440/1260
45/42/40
DN20(R3/4)
5/8 inch
(3/8) 9.52
R140a
68/150/170 (unit)
DC
(kg)26/31
5/7
26/31(kg)
5/7
835x835x290
-
910x910x350
100×1000×1000
11.2
12.8
50/60
تک فاز
220-240
101
00/04/06-11:04
8357
DCA-H125SX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
1800/1440/1260
45/42/40
DN20(R3/4)
5/8 inch
(3/8) 9.52
R140a
68/150/170 (unit)
DC
(kg)26/31
5/7
26/31(kg)
5/7
835x835x290
-
910x910x350
100×1000×1000
12.5
13.3
50/60
تک فاز
220-240
101
00/04/06-11:04
8354
DCA-H140SX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
1800/1440/1260
45/42/40
DN20(R3/4)
5/8 inch
(3/8) 9.52
R140a
68/150/170 (unit)
DC
(kg)26/31
5/7
26/31(kg)
5/7
835x835x290
950x950x55
910x910x350
100×1000×1000
14
15.0
50/60
تک فاز
220-240
101
00/04/06-11:04

توضیحات نام مدل ها

دانلود کاتالوگ Four-way cassette

Four-way cassetteFour-way cassette

فرمت : PDF

حجم : 26 مگابایت

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مشاهده سبد خریدافزودن محصول جدید
لطفا مقدار مورد نظر خود را تعیین کنید
جمع کل: تومان