حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

This post is also available in: English

DRV6

فیلتر محصولات
Products Filter
DRV6

DRV6 - (Standard) T1

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد Model Nameنام مدلقیمتمقدار کمپرسورنوع کمپرسوراسب بخار (HP)ظرفیت سرمایش (KW)ظرفیت گرمایش (kw)میزان جریان هوا ( m3/h )سطح فشار صدا ((A)dB)مقدار فن موتورنوع فن موتورضریب اتصال (%)ابعاد خالص (mm)ابعاد بسته بندی (mm)حداکثر تعداد یونیت های داخلیدامنه عملکرد سرمایش (c°)دامنه عملکرد گرمایش (c°)قطر لوله سمت گازقطر لوله سمت مایعوزن ناخالص (kg)وزن خالص (kg)اندازه استافینگ 40h/40/20ورودی سرمایش in 35°cورودی برق گرمایشی (kw)فرکانس برق (Hz)نوع فاز برق (ph)ولتاژ برق (V)سی او پیای ای آر in 35°cنوع سریالنمودار قیمتثبت سفارش
8494
DRV-H250WX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
1
Dc inventer
8
25
28
12000
s58
1
DC
200~50
990x765x1635
1050x815x1805
13
52~15-
24~25-
22.2
12.7
225
215
14/28/28 (unit)
5.31
4.91
50/60
سه فاز
380-415
5.70
4.75
(Standard) T1
00/04/06-10:04
8492
DRV-H280WX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
1
Dc inventer
10
28
31
12000
s58
1
DC
200~50
990x765x1635
1050x815x1805
16
52~15-
24~25-
22.2
12.7
225
215
14/28/28 (unit)
6.11
5.89
50/60
سه فاز
380-415
5.35
4.58
(Standard) T1
00/04/06-10:04
8489
DRV-H330WX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
1
Dc inventer
12
33
37
12000
s58
1
DC
200~50
990x765x1635
1050x815x1805
20
52~15-
24~15-
22.2
12.7
240
230
14/28/28 (unit)
7.70
7.65
50/60
سه فاز
380-415
4.90
4.35
(Standard) T1
00/04/06-10:04
8486
DRV-H400WX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
1
Dc inventer
14
40
45
14000
s61
2
DC
200~50
1340x765x1635
1400x815x1805
23
52~10-
24~25-
28.6
15.88
280
265
11/22/22 (unit)
9.20
9.28
50/60
سه فاز
380-415
4.85
4.35
(Standard) T1
00/04/06-09:04
8484
DRV-H450WX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
1
Dc inventer
16
45
50
14000
s61
2
DC
200~50
1340x765x1635
1400x815x1805
26
52~10-
24~25-
28.6
15.88
280
265
11/22/22 (unit)
10.82
10.87
50/60
سه فاز
380-415
4.60
4.16
(Standard) T1
00/04/06-09:04
8481
DRV-H500WX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
2
Dc inventer
18
50
55
16000
s63
2
DC
200~50
1340x765x1635
1400x815x1805
30
52~15-
24~25-
28.6
15.88
345
330
11/22/22 (unit)
10.82
12.88
50/60
سه فاز
380-415
4.31
3.99
(Standard) T1
00/04/06-09:04
8478
DRV-H560WX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
2
Dc inventer
20
56
63
16000
s63
2
DC
200~50
1340x765x1635
1400x815x1805
33
52~15-
24~25-
28.6
15.88
345
330
11/22/22 (unit)
14.29
14.93
50/60
سه فاز
380-415
4.22
3.92
(Standard) T1
00/04/06-09:04
8476
DRV-H610WX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
2
Dc inventer
22
61
69
16000
s63
2
DC
200~50
1340x765x1635
1400x815x1805
36
52~15-
24~25-
28.6
15.88
345
330
11/22/22 (unit)
15.85
16.67
50/60
سه فاز
380-415
4.14
3.88
(Standard) T1
00/04/06-09:04
DRV6

DRV6 - (Tropical) T3

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد Model Nameنام مدلقیمتظرفیت سرمایش (KW)ظرفیت سرمایش in 46°C (kW)ظرفیت گرمایش (kw)مقدار کمپرسورنوع کمپرسورمقدار فن موتورنوع فن موتوراسب بخار (HP)ضریب اتصال (%)ابعاد خالص (mm)ابعاد بسته بندی (mm)حداکثر تعداد یونیت های داخلیدامنه عملکرد سرمایش (c°)دامنه عملکرد گرمایش (c°)قطر لوله سمت گازقطر لوله سمت مایعوزن ناخالص (kg)وزن خالص (kg)اندازه استافینگ 40h/40/20ورودی سرمایش in 35°cورودی سرمایش in 46°cورودی برق گرمایشی (kw)فرکانس برق (Hz)نوع فاز برق (ph)ولتاژ برق (V)ای ای آر in 35°cای ای آر in 46°cمیزان جریان هوا ( m3/h )سطح فشار صدا ((A)dB)سی او پینوع سریالنمودار قیمتثبت سفارش
8518
DRVT-H250WX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
25
23.1
28
1
Dc inventer
1
DC
8
200~50
990x765x1635
1050x815x1805
13
55~15-
24~25-
22.2
12.7
225
215
14/28/28 (unit)
5.35
6.84
5.37
50/60
سه فاز
380-415
4.71
3.38
12000
≤58
5.21
(Tropical) T3
00/04/07-03:04
8516
DRVT-H280WX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
28
25.4
31
1
Dc inventer
1
DC
10
200~50
990x765x1635
1050x815x1805
16
55~15-
24~25-
22.2
12.7
240
230
11/22/22 (unit)
6.14
7.66
5.03
50/60
سه فاز
380-415
4.56
3.32
12000
≤58
5.22
(Tropical) T3
00/04/07-03:04
8514
DRVT-H330WX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
33
30.7
37
1
Dc inventer
2
DC
12
200~50
1340x765x1635
1400x815x1805
20
55~15-
24~25-
28.6
15.88
280
265
11/22/22 (unit)
7.63
9.29
7.46
50/60
سه فاز
380-415
4.39
3.3
14000
≤61
5.03
(Tropical) T3
00/04/07-04:04
8512
DRVT-H400WX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
40
36.4
45
2
Dc inventer
2
DC
14
200~50
1340x765x1635
1400x815x1805
23
55~15-
24~25-
28.6
15.88
280
265
11/22/22 (unit)
9.26
11.09
9.36
50/60
سه فاز
380-415
4.32
3.28
14000
≤61
4.81
(Tropical) T3
00/04/07-04:04
8510
DRVT-H450WX
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
45
40.7
50
2
Dc inventer
2
DC
16
200~50
1340x765x1635
1400x815x1805
26
55~15-
24~25-
28.6
15.88
345
330
11/22/22 (unit)
10.87
12.85
11.01
50/60
سه فاز
380-415
4.14
3.17
16000
≤63
4.54
(Tropical) T3
00/04/07-04:04
8662
DRV6-T3 (combination)
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش:
65-224
-
73-252
-
-
-
-
22-80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
سه فاز
380-415
-
-
-
-
-
(Tropical) T3
00/03/31-07:03

توضیحات نام مدل ها

توضیحات نام مدل ها

VRF DRV6 SeriesVRF DRV6 Series

فرمت : PDF

حجم : 39 مگابایت

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مشاهده سبد خریدافزودن محصول جدید
لطفا مقدار مورد نظر خود را تعیین کنید
جمع کل: تومان